Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavila pet natječaja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva dana 16. kolovoza 2018. godine raspisala je pet natječaja za financiranje projekata i to za:


 

  • udruge koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije - podnatječaja);

  • udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini (u 3 kategorije - podnatječaja);

  • udruge iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini (u 3 kategorije - podnatječaja);

  • udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (u 3 kategorije - podnatječaja).


 

Natječaj "Društveni kapital zajednice" namijenjen je udrugama koje djeluju na lokalnoj/regionalnoj razini kroz programe za razvoj zajednice, povećanje razine društvenog kapitala, razvoj aktivnog građanstva i osnaživanje lokalnih potencijala.


 

Rok za prijavu je do 12:00 sati (podne) 17. rujna 2018. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 17. rujna 2018. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 17. rujna 2018. godine).


 

Visina financijske podrške kreće se od 25.000,00 do 300.000,00 kuna, ovisno o pojedinom natječaju i kategoriji prijavitelja (godine djelovanja udruge).
 

Više informacija o natječajima, Upute za prijavitelje te cjelokupnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

(a) natječaje za dodjelu institucionalnih podrški:

  • udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj dostupna je na:

    https://zaklada.civilnodrustvo.hr/dem

    www.financijskepodrske.hr

  • udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

    https://zaklada.civilnodrustvo.hr/osi

    www.financijskepodrske.hr

  • udrugama iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

    https://zaklada.civilnodrustvo.hr/branitelji

    www.financijskepodrske.hr

  • udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade

    https://zaklada.civilnodrustvo.hr/prvi_put

    www.financijskepodrske.hr

(b) natječaj "Društveni kapital zajednice" dostupna je na:

    https://zaklada.civilnodrustvo.hr/dkz

    www.financijskepodrske.hr

 

22.08.2018 LAG