Nova izvorna i zaštićena pasmina svinja u Hrvatskoj – Banijska šara

 

Ministar Tolušić se jučer, 5. studenog 2018. godine, sastao s gradonačelnikom grada Petrinje Darinkom Dumbovićem, obišao svinjogojsku farmu Željka Horvata, uzgajivača Banijske šare te uručio Rješenje o priznavanju nove izvorne i zaštićene pasmine pod nazivom Banijska šara. Time je Banijska šara, uz Crnu slavonsku svinju i Turopoljsku svinju, postala treća priznata zaštićena pasmina svinja u Hrvatskoj. Postupak priznavanja započela je Udruga uzgajivača svinja Banijska šara, a stručno Povjerenstvo je nakon razmatranja svih činjenica i okolnosti zaključilo da su zadovoljeni svi uvjeti uvrštavanja Banijske šare na Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja koje se uzgajaju u Republici Hrvatskoj i Popis izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Povijesno gledano, uzgojno područje Banijske šare svinje bilo je vezano uglavnom uz područje Banovine i dijelove Lonjskog polja. Karakteristika vanjštine pasmine je prisutnost nepravilnih crnih šara razbacanih po tijelu životinje koje se jasno odvajaju od ostatka tijela koji je prekriven bijelom i dio sivom dlakom. Karakterističan je oblik i položaj ušiju, klopav do poluklopav te usmjerenost prema naprijed.

Uzgajivači Banijske šare od iduće godine mogu zatražiti potporu na Jedinstvenom zahtjevu za izravna plaćanja, u okviru mjere 10 „Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja“ koja za uvjetno grlo rasplodne svinje iznosi 200 eura.

Više informacija možete pronaći na: http://www.mps.hr/hr/novosti/priznata-nova-izvorna-i-zasticena-pasmina-svinja-u-hrvatskoj-banijska-sara .

06.11.2018 LAG