Obavijest o izmjeni natječaja za provedbu Podmjere 4.3., tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

Dana 01. lipnja 2016. godine u Narodnim novinama br. 50/2016 objavljena izmjena natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Izmjena se odnosi na sljedeće:

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 7. prosinca 2015. i traje do 7. srpnja 2016.

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Više na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2807361.html

06.06.2016 LAG