Obavijest o izmjeni Obrasca B „Plan nabave – tablica troškova i izračuna potpore“ za Tip operacije 2.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnos

Obavještavamo sve prijavitelje da je izmijenjen Obrazac „Plan nabave – tablica troškova i izračuna potpore“ . Nastala je izmjena u koloni „F“, gdje se umjesto tečaja EUR/HRK=7,44 navodi tečaj EUR/HRK=7,4125.

Ispravljeni obrazac možete preuzeti na:

http://www.lagvuka-dunav.hr/natjecaji/izmjena-drugog-lag-natjecaja-tip-operacije-2-2-1-ulaganje-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu

31.01.2019 LAG