Objava rezultata 2. LAG Natječaja za tip operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – konačna rang li

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2. LAG Natječaja Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav za tip operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iznosi 898.176,00 kuna.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (111.330,00 HRK). Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (371.100,00 HRK). Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (742.200,00 HRK).

Na 2. LAG Natječaj prijavilo se 8 nositelja projekata. Na 33. sjednici Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav, održanoj 29. srpnja 2019. godine, Upravni odbor donio je 7 Odluka o odabiru projekta te 1 Odluku o odbijanju projekta.

Konačna rang lista prijavljenih projekata koji su dobili Odluku o odabiru projekta nalazi se u nastavku.