Objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2., podmjere 19.3. i podmjere 19.4. unutar mjere 19. “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja RH.

U Narodnim novinama broj 108 od 23. studenog 2016. godine objavljen je  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19. “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Vidi više: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/pravilnik-o-izmjenama-pravilnika-o-provedbi-podmjere-19-2-provedba-operacija-unutar-clld-strategije-podmjere-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a-i-podmjere-19-4-tekuci-tro/

28.11.2016 LAG