OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 89/17 javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2018. godini., iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. Vinska omotnica).

"Vinska omotnica" odnosi se na bespovratna sredstava EU kojima je cilj povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, investicije u vinarije i marketing vina, te promidžbe vina na trećim tržištima.

 Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Prihvatljive aktivnosti:

  1. ulaganja u objavljivanje reklama u medijima,
  2. ulaganja u odnose s javnošću, promociju, marketing,  uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje,
  3. ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja,
  4. ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja,
  5. administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 eura.

 

Rok za podnošenje prijava je do 29. rujna 2017. godine., a natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje: http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-mjeru-promidzba-na-trzistima-trecih-zemalja-2446.aspx

11.09.2017 LAG