Objavljen pravilnik o provedbi podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“

U Narodnim novinama br. 17/2018 objavljen je Pravilnik o provedbi podmjere 10.2.“Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

 

Više informacija na:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_02_17_359.html

26.02.2018 LAG