ODRŽANA 17. SJEDNICA UPRAVNOG ODBRA LAG-a VUKA-DUNAV

Dana 17.11.2016. s početkom u 10,30 sati održana je 17. sjednica Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav u prostorijama Općine Antunovac . Nakon usvajanja dnevnog reda Upravni odbor informiran je o  Odluci o privremenom odabiru LAG-a Vuka-Dunav za podmjeru 19.2, 19.3 i 19.4. unutar Mjere 19 PRR Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Ovom Odlukom APPRRR-a LAG-u Vuka – Dunav raspodijeljena su sredstva u iznosu od  8.016.220,80 HRK. Na današnjoj sjednici, također su usvojeni i prijedlozi  Plana rada LAG-a Vuka-Dunav za 2017. godinu,  Financijski plan za 2017 godinu, te Odluka o godišnjoj članarini za 2017. godinu. Jedna od točaka dnevnog reda odnosila se i  na predfinanciranje  rada LAG-a.

20.11.2016 LAG