Poljoprivrednicima poslane obavijesti o novostima u provedbi mjere 14 – Dobrobit životinja

Od ove godine u provedbu mjere 14 uključene su dvije nove operacije: Dobrobit životinja u kozarstvu i Dobrobit životinja u ovčarstvu, a za koje se potpora može zatražiti putem Jedinstvenog zahtjeva.

Obzirom da se radi o vrlo zahtjevnoj mjeri, korisnici su obvezni završiti izobrazbu iz područja dobrobiti životinja te udovoljiti ostalim uvjetima kao što su upis u Upisnik poljoprivrednika, upis stoke u JRDŽ i ostale propisane upisnike te propisno označavanje stoke, pravodobno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i potrebne popratne dokumentacije, omogućavanje provedbe kontrola na terenu te poštivanje pravila višestruke sukladnosti na cjelokupnom poljoprivrednom gospodarstvu. Obvezno razdoblje za provedbu mjere 14 je razdoblje u trajanju od jedne kalendarske godine koje započinje 1. siječnja godine za koju se podnosi zahtjev. Moguće je i kombiniranje mjere 14 s operacijom 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Kod obje operacije potpora se može ostvariti za minimalno 4 uvjetna grla, odnosno za dva područja dobrobiti: Poboljšani uvjeti smještaja pri čemu površina podne površine mora biti uvećana za 10% te Pristup na otvoreno pri čemu se potpora ostvaruje ako se ispuni obveza držanja životinja na ispaši ili ispust.

 

Više informacija možete pronaći na: https://www.apprrr.hr/poljoprivrednicima-poslane-obavijesti-o-novostima-u-provedbi-mjere-14-dobrobit-zivotinja/ .

15.04.2019 LAG