Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari imidakloprid, kalcijev fosfid i pencikuron

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače:

  • 5 sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari imidakloprid;
  • 1 sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari kalcijev fosfid;
  • 1 sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari pencikuron.

 

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1643 оd 5. studenoga 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu roka važenja odobrenja aktivnih tvari kalcijev fosfid, denatonijev benzoat, haloksifop-P, imidakloprid, pencikuron i zeta-cipermetrin, koja stupa na snagu 26. studenoga 2020. godine, propisano je da države članice moraju izmijeniti rok valjanosti rješenja sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1643 оd 5. studenoga 2020.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari imidakloprid, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: BOXER 200 SL, CONFIDOR SL 200, DALI, GAUCHO FS 600 ROT i KOHINOR 200 SL temeljem navedene Uredbe, ukidaju su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 1. ožujka 2021.

 

Više informacija možete pronaći na: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/povlacenje-s-trzista-republike-hrvatske-sredstava-za-zastitu-bilja-na-osnovi-aktivnih-tvari-imidakloprid-kalcijev-fosfid-i-pencikuron/4268

20.11.2020 LAG