Proizvođačima industrijske konoplje olakšan uzgoj i omogućeno korištenje cijele biljke

Sada je i u našoj državi moguće koristiti cijelu biljku industrijske konoplje. Konoplju možete koristiti u industrijske svrhe u građevinskoj, tekstilnoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, industriji papira, autoindustriji te u proizvodnji biogoriva.
 
Izmjenama Zakona uveden je pojam industrijska konoplja pod kojim se podrazumijeva podvrsta konoplje (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim, čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga.
 
Uzgoj industrijske konoplje pojednostavljen je ukidanjem sustava prethodnog odobravanja uzgoja konoplje. Umjesto toga uspostavljena je Evidencija proizvođača industrijske konoplje koju vodi Ministarstvo poljoprivrede. Pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju dužne su se prije početka proizvodnje (sjetve) upisati u Evidenciju i u roku od 15 dana od dana nastanka promjene dostaviti Ministarstvu poljoprivrede promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji.

Zakonom je propisana kazna za pravne i fizičke osobe koje uzgajaju konoplju, a nisu prethodno upisane u Evidenciju te za pravne i fizičke osobe koje nisu dostavile promjene svih činjenica i podataka koje se vode u Evidenciji u propisanom roku. Kazne iznose 20.000 do 50.000 kuna za pravnu osobu i od 1.000 do 10.000 kuna za fizičku osobu.
 
Obrazac upisa u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (preuzmite ga ovdje), a podnosi se u elektronskom obliku na e-mail adresu: uprava.poljoprivrede@mps.hr

Detaljnije pročitajte na: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/proizvodjacima-industrijske-konoplje-olaksan-uzgoj-i-omoguceno-koristenje-cijele-biljke/1371 .

30.04.2019 LAG