Provedba aktivnosti u sklopu projekta „Zeleni kutak na dječjim igralištima“

U sklopu projekta „Zeleni kutak na dječjim igralištima“ koji provodi LAG Vuka – Dunav, ovaj tjedan je postavljeno 12 setova klupa i reciklažnih koševa na dječjim igralištima s područja LAG-a Vuka – Dunav. Svaka jedinica lokalne samoupravi i mjesni odbor koji se nalaze u sastavu LAG-a su izabrale po jedno igralište na kojem će se postaviti setovi.

 

Ovo je jedna od aktivnosti projekta „Zeleni kutak na dječjim igralištima“ koji LAG provodi, a sredstva za isti su dodijeljena kroz natječaj „INA-Zeleni pojas“. Sljedeća aktivnost koju će LAG provesti je sadnja drveća na igralištima. Kroz aktivnosti projekta širi se svijest o važnosti očuvanja okoliša.
#INAzelenipojas

 

 

 

 

 

 

12.12.2017 LAG