VAŽNA OBAVIJEST VEZANA ZA PRIJAVU NA LAG NATJEČAJE

Ovim putem Vas izvješćujemo kako svi potencijalni korisnici koji se planiraju prijaviti na LAG natječaj, sukladno podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., sve promjene koje planiraju provesti radi postizanja uvjeta za prijavu (SO, upis u ARKOD i slično), iste moraju napraviti u Savjetodavnoj službi s najkasnijim datumom 28. veljače 2018. godine. Nakon tog datuma, promjene više neće biti moguće do slijedećeg ciklusa revizije podataka, cca lipanj/srpanj 2018. godine.

 

06.02.2018 LAG