Vlada RH poslala na prvo čitanje u Hrvatski sabor 5 zakona i donijela 3 odluke iz resora poljoprivrede

https://poljoprivreda.gov.hr/userdocsimages//slike/Priopcenja/poljoprivreda.jpg?width=750&height=500&mode=crop

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2020. godine utvrdila Nacrte prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i Zakona o veterinarstvu, kao i Nacrte prijedloga zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja te zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja. Također, doneseni su Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 i Program privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u RH, kao i Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru. 

Više informacija možete pronaći na: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/vlada-rh-poslala-na-prvo-citanje-u-hrvatski-sabor-5-zakona-i-donijela-3-odluke-iz-resora-poljoprivrede/4347

30.12.2020 LAG