Započelo podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka u okviru podmjere 17.1.

Od 1. listopada je započelo podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka u okviru Mjere 17, podmjere 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka”. Korisnici imaju mogućnost ostvariti potporu za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Zahtjev za ostvarivanje potpore se podnosi u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isključivo putem AGRONETA jednom godišnje, u razdoblju od 1. listopada do 30. studenoga 2016. godine.  Potvrda o podnošenju Zahtjeva u fizičkom obliku se također dostavlja Agenciji za plaćanje. 

Korisnici su fizičke ili pravne osobe ili grupe fizičkih ili pravnih osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednika. Tip operacije se odnosi na osiguranje usjeva, životinja i biljaka (od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika, okolišnim incidentom i mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ). Prihvatljivi troškovi su važeća premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 30%. Intenzitet potpore je 65% vrijednosti premije osiguranja, a najviše 75.000,00 EUR godišnje po korisniku.

 

Više na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/zapocelo-podnosenje-zahtjeva-za-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka-u-okviru-podmjere-17-1/

05.10.2016 LAG