Upravni odbor

Program rada

Program rada

23.11.2012
LAG

Temeljem Članka 25. Statuta Lokalne akcijske grupe Vuka- Dunav, Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav, dana 24. veljače, 2012. godine, donosi PROGRAM RADA pročitaj više